Ви є тут

ВИВЧЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЛЕПТОСПІРОЗУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН В ХАРКІВCЬКІЙ ОБЛАСТІ

У статті наведено дані стосовно поширення мікроорганізмів роду Leptospira на території Харківської області України (розлянуті серотипи лептоспір, що використовуються для діагностики лептоспірозу тварин у лабораторіях ветеринарної медицини Харківської області: Sejroe, Pomona, Icterohaemorragiae, Grippotyphosa, Hebdomatis, Tarassovi, Australis, Canicola). Висвітлені дані щодо динаміки розповсюдження лептоспірозу на території Харківської області серед поголів’я свійських тварин (ВРХ, ДРХ, свині, коні) протягом останніх трьох років (2010–2012 рр.) із зазначенням етіологічної структури та у порівнянні з даними за період 2000–2009 рр. Вказано на домінуючі циркулюючі серотипи патогенних лептоспір по сприйнятливих видах сільськогосподарських тварин у Харківській області протягом останніх тринадцяти років (2000–2012).

Ключові слова: лептоспіроз, велика рогата худоба, свині, дрібна рогата худоба, коні, аналіз.

1. Малахов Ю.А. Лептоспироз животных / Ю.А. Малахов, А.Н. Панин, Г.Л. Соболева. – Я.: ДИА-пресс, 2000. – 584 с.

2. Ellis W.A. Leptospirosis: a review of veterinary aspects / W.A. Ellis. – Irish Vet News, 1990 – 12 p.

3. Голубятников Н.И. Особенности дератизационных мероприятий в Ильичевском рыбном морском порту / Н.И. Голубятников, Е.Д. Редько // Санитарная охрана территории Украины и профилактика особо опасных инфекций. Сб. к 60-летию Украинской государственной противочумной станции (Одесса, 30–31 окт. 1997 г.). – Одесса, 1997. – С. 78–79.

4. Leptospira and leptospirosis / Faine S, Adler B, Bolin C, Perolat P. // MediSci, Melbourne: Medi Sci; 1999. – H. 1–4.

5. Вербицький П.І. Довідник лікаря ветеринарної медицини / П.І. Вербицький, П.П. Достоєвський. – К.: Урожай, 2004. – 1280 с.

6. Каришева А.Ф. Спеціальна епізоотологія: підручник / А.Ф. Каришева. – К.: Вища освіта, 2002. – 703 с.

7. Возіанова Ж.І. Інфекційні та паразитарні хвороби / Ж.І. Возіанова. – К.: Здоров’я, 2000. – Т. 1 – 854 с.

8. Краткий определитель бактерій Берджи / Под ред. Дж. Хоулта; пер. с англ. – М.: Мир, 1980. – 348 с.

9. Достоєвський П.П. Довідник ветеринарного лікаря / П.П. Достоєвський, Н.А. Судаков, В.А. Атамась [та ін.] – К.: Урожай, 1990. – 784 с.

10. Іванська Н.В. Практичний посібник по роботі з імуноферментною тест-системою для виявлення антитіл проти лептоспір “ІФА-лептоспіроз-ВРХ” / Н.В. Іванська, О.О. Кучерявенко, Є.В. Резуненко, Л.О. Ганова; за ред. проф. М.Я. Співака. – К., 2003. – 44 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_kalyuzhnyj_ua.pdf690.63 КБ