Ви є тут

ВИЗНАЧЕННЯ СЕРОПОЗИТИВНОСТІ ЗА ІМУНІЗАЦІЇ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ РІЗНИМИ ДОЗАМИ ВАКЦИНИ

Наведені результати досліджень щодо визначення оптимальної імунізуючої дози вакцини Антравак, виготовленої із штаму Bacillus anthracis UA–07. Під час проведення дослідження у тварин всіх вікових груп після введення вакцини виготовленої із штаму Bacillus anthracis UA–07 не виявляли пригнічення, підвищення температури тіла, почервоніння слизових оболонок, анафілактичного шоку, місцевих реакцій. У групі тварин із 6 місяців і старших титри специфічних антитіл були найвищими через 14, 21 та 180 діб після вакцинації, порівняно з тваринами інших вікових груп.

За аналізом результатів імунологічних досліджень доведено, що доза 7,82–10,42 млн. спор експериментальної вакцини із штаму Bacillus anthracis UA–07 (серія №1) від сибірки тварин виявилася менш ефективною, а доза 20,85–24,76 млн спор – не раціональною. Найбільш оптимальна та ефективна доза застосування вакцини із штаму Bacillus anthracis UA–07 для великої рогатої худоби (віком із 3 міс. і старше) за отриманими результатами становила 11,73–19,55 (16,0±4) млн/см3 спор.

Ключові слова: сибірка, профілактика, вакцина, доза, імунізація, Bacillus anthracis, Антравак, тварини, штам, велика рогата худоба.

 1. Thappa D.M. Anthrax: anoverviewwi thin the Indian subcontinent / D.M. Thappa, K. Karthikeyan // Int .J.  Dermatol . – 2001. – №40. – Р. 216–222.
 2. Anthrax a continuing problem in southern India / M.K.  Lalitha, M.Dilip, T.Kurien [et al.] // Proceeding of the international workshop on anthrax, England, sept. 19–21. – Winchester. – 1995. – P. 14–15.
 3. Anthrax. National Anthrax Outbreak Control Team. An outbreak of anthrax among drug users in Scotland, December 2009 to December 2010. Health Protection Scotland, 2011. Available from: http://www.documents.hps.scot.nhs.uk/giz/an-thrax-outbreak/anthrax-outbreak-report-2011-12.pdf/
 4. Anthrax. European Centre for Disease Prevention and Control/European Food Safety Authority. Fatal human case of Bacillus anthracis infection and bovine meat contamination in Bulgaria. First update, 7 August 2015. Stockholm: ECDC; 2015. Available from: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/anthrax-bulgaria-2015-risk-assessment.pdf.
 5. Anthrax. European Centre for Disease Prevention and Control/European Food Safety Authority. Fatal human case of Bacillus anthracis infection and bovine meat contamination in Bulgaria. First update, 7 August 2015. Stockholm: ECDC; 2015. Available from: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/anthrax-bulgaria-2015-risk-assessment.pdf.
 6. Anthrax. Reporting on 2014 data retrieved from TESSy* in November 2015 Suggested citation: European Centre for Disease Prevention and Control. Annual Epidemiological Report 2016 – Anthrax. [Internet]. Stockholm: ECDC; 2016 [cited YYYY Month DD]. Available from: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/anthrax/Pages/Annual-epidemiological-report-2016.aspx.
 7. Aneconomic evaluation of a livestock anthrax vaccination program in high-risk regions of the country of Georgia / C. Campbell, S.V. Shadomy, K.E. Stauffer et al. // International Journal of Infectious diseases. 2016. –Vol.45. – 160 p.
 8. Dynamics of anthrax cases in Ukraine during 1970–2013 years / V. Skrypnyk, A. Golovko, A. Skrypnyk et all. // International journal of infectious diseases.– 2014. – №21. – P. 181. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2014.03.798.
 9. Рубленко І.О. Аналіз даних епізоотичних спалахів сибірки на території України (період 1994 – 2016 рр.) / І.О. Рубленко, В.Г. Скрипник // Наук. вісник вет. мед. Збірник наукових праць. – Вип.1 (127). – Біла Церква. –  2016. – №1 (127). ­– С. 87–95. 
 10. Експериментальна апробація показників контролю якості спорових вакцин проти сибірки згідно міжнародних рекомендацій / А.М. Головко, В.О. Ушкалов, І.В. Бабкін та ін. // Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень. – К., 2013. – Вип. 23. – С. 95–103.
 11. Держпродспоживслужба вживає заходи щодо недопущення розповсюдження спалахів сибірки http://www.consumer.gov.ua/News/2280/Derzhprodspozhivsluzhba_vzhivae_zakhodi_shchodo_nedopushchennya_rozpovsyudzhennya_spalakhiv_sibirki.
 12. Калашник О.М. Вплив сибіркового антигену на імунну систему молодняка великої рогатої худоби: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.03 «Ветеринарна мікробіологія та вірусологія» / О.М. Калашник. – Харків, 2002. – 18 с.
 13. Романов Г.И. Сравнительная патоморфологическая характеристика иммунного и инфекционного процессов у ягнят при сибирской язве / Г.И. Романов, Р.В. Складчиков // Труды государственного института ветеринарных препаратов. – Москва. – 1971. –Том  ХVII. – С. 222–225.
 14. Порівняльна оцінка вакцинних препаратів проти сибірки / В.В. Слупська, У.М. Яненко, Н.І. Косянчук та ін.// Електронний науковий фаховий журнал. 2015. – 53. – С. 1–11. http://nd.nubip.edu.ua/2015_4/23.pdf.
 15. Сюрин, В.Н. Ветеринарная вирусология [Текст] / В.Н. Сюрин, Р.В. Белоусова, Н.В. Фомина. – М.: Колос, 1984. – С. 359–361.
ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_1_2017_p166-173_rublenko.pdf933.01 КБ