Ви є тут

ЗМІНА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОРІЄНТИРІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ ОСВІТИ

У статті висвітлені концептуальні основи методологічних і дидактичних змін і підходів у підготовці фахівця ветеринарної медицини освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Даються посилання на основні завдання вищої ветеринарної освіти та шляхи їх реалізації з метою удосконалення магістерських програм.

Ключові слова: методологія, дидактика, ветеринарна освіта.

1. Гончаренко С. Гуманізація і гуманітаризація освіти / С. Гончаренко, Ю. Мальований // Шлях освіти. – 2001. – № 2. – С. 2–7.

2. Кримський С.Б. Запити філософських смислів: монографія / С.Б. Кримський. – К., 2003. – 263 с.

3. Образование в современном мире: состояние и тенденции / Под ред. М.И. Кондакова. – М.: Педагогика, 1986. – 248 с.

4. Сидоренко О. Проблеми гуманізації та гуманітаризації в освітній реформі в Україні // Вища освіта України. – 2001. – № 2. – С. 63–67.

5. Стенгерс И. Порядок из хаоса (новый диалог человека с природой) / И. Стенгерс, И. Пригожин. – М.: Наука, 1986. – № 7. – 386 с.

ДолученняРозмір
PDF icon 2013_11_zvilikhovskyi_ua.pdf284.43 КБ