Ви є тут

ERYTHROPOIESIS INDICATORS OF RUSSIAN TROTTER HORSES BREED

У статті показано, що у холостих кобил і жеребців російської рисистої породи та в конематок у перші 3 місяці після вижеребки загальноприйняті показники еритроцитопоезу, а саме: загальна кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, гематокритна величина та індекс МСН були в межах фізіологічних коливань. Однак, щодо популяційного складу еритроцитів, то у жеребців виявили зменшення частки „зрілих” і збільшення „молодих” форм еритроцитів, підвищену кислотну стійкість еритроцитів до гемолітика, що, напевне, свідчить про генетичну схильність їх до значних фізичних навантажень та адаптивного цитогенезу еритроїдного ростка кісткового мозку для забезпечення процесів оксигенації. У конематок впродовж трьох місяців після вижеребки збільшується кількість „молодих” форм еритроцитів, в яких не відбувається остаточної стабілізації структурних елементів мембран еритроцитів.

Ключові слова: кобили, жеребці, російська рисиста порода, еритроцитопоез, еритроцити, популяційний склад еритроцитів, кислотна резистентність, гемоглобін, гематокритна величина, MCH, MCV.

1. Булгаков В.Д. Коневодство / В.Д. Булгаков. − Донецк: ПКФ “БАО”, 2002. − 128 с.

2. Содержание, кормление и болезни лошадей: Учебное пособие / Под общ. ред. А.А. Стекольникова. − СПб.: Лань, 2007. − 624 с.

3. Shaskey D.J. Sports haematology / D.J. Shaskey, G.A. Green. − Sports. Med. − 2000. − Vol. 29. − P. 27−38.

4. Робинсон Э. Болезни лошадей. Современные методы лечения / Э. Робинсон; [пер. с англ. Л. Евелева]. − М.: ООО “Аквариум-Принт”, 2007. − 1008 с.

5. Carlson G.P. Diseases associated with erythrocyte destruction // G.P. Carlson [In Smith B.P. (ed): Large Animal Inter. Medicine]. − St. Louis: Mosby, 2002. − Vol. 3. − P. 1048−1049.

6. Kramer J.W. Normal hematology of the horse / J.W. Kramer. − Schemes Veterinary Gematology: Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000. − P. 143−150.

7. Головаха В.І. Стан еритроцитопоезу у кобил російської рисистої породи / В.І. Головаха, О.В. Піддубняк // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. – Біла Церква, 2007. – Вип. 44. – С.38–41.

8. Піддубняк О.В. Зміни властивостей еритроцитів у кобил / О.В. Піддубняк // Наук. вісник Львів. націон. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. – Львів, 2007. − Т.9, № 2 (33) – С. 227−231.

9. Головаха В.І. Порівняльна характеристика показників еритроцитопоезу у кобил російської рисистої та української верхової порід / В.І. Головаха, О.В. Піддубняк // Наук. вісник Львів. націон. ун-ту  вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. − Львів, 2007. − Т. 9, № 3 (34). − С. 20−25.