Ви є тут

PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER AND INTESTINE OF HORSES WITH PARASCAROSIS AND STRONGYLATOSES

У результаті проведених досліджень були встановлені патоморфологічні зміни печінки, тонкого та товстого кишечнику коней під впливом нематод. Виявлено, що ступінь прояву морфофункціональних змін залежить від інтенсивності інвазії та тяжкості патологічного процесу. У макро- і мікроскопічній будові печінки коней, уражених збудниками Parascaris equorum та Strogylidae sp., спостерігали виражені зміни її гістоархітектоніки (розлади мікрогемодинаміки, дискомплексація печінкових пластинок, набряклість цитоплазми гепатоцитів). Внаслідок гістологічних досліджень мікроструктури тонкого і товстого кишечнику коней за параскарозної та стронгілятозної інвазій виявляли запалення слизової оболонки, десквамацію епітелію кишкових ворсинок і крипт, крововиливи.

Ключові слова: параскароз, стронгілятози, десквамація, крововилив, набряк, паренхіма, гепатоцити.

1. Manual of helminthiasis: for the students of medical faculty / E.V. Ryabokon, T.E. Onischenko, L.O. Ushenina et al./ Zaporozhye: Zaporozhye State Medical University, 2013. – 66 p.

2. Pathology in Practice / E. Lepri, F. Beccati, A. Miglio et al. // Journal of the American Veterinary Medical Association, 2017. – Vol. 251. – No. 10. – P. 1153–1156.

3. Special Issue: Equine health, infectious diseases and zoonosis / S.K. Khurana, K. Dhama, K. Karthik, M. Prasad // Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2016. – V. 4. – No. 4 – Р. 123–210.

4. Порівняльна ефективність антигельмінтних препаратів для лікування коней за стронгілідозу / Т.І. Бахур, А.А. Антіпов, В.П. Гончаренко та ін. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії, 2017. – В. 35. – Ч. 2. – Т. 2. – С. 27–31.

5. Khan M.A. Strongylosys in equines: a review / M. A. Khan, N. Roohi, M. A. A. Rana // The Journal of Animal & Plant Sciences, 2015. – No 25(1). – P. 1–9.

6. Lester S.J. Overview of Clinical Pathology and the Horse / S.J. Lester, W.H. Mollat, J.E. Bryant // Veterinary Clinics: Equine Practice, 2015. – Vol.31. – I.2. – P. 247–268.

7. Волков И.А. Патогистологические изменения пищеварительного канала лошадей и некоторые аспекты патогенеза при гастрофилезе / И.А. Волков // Рос. паразитол. журнал. − 2010. – № 2. − С. 71–77.

8. Згозінська О.А. Патоморфологія печінки коней, інвазованих збудниками параскарозу та стронгілятозів / О.А. Згозінська // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії, 2017. – В. 35. – Ч. 2. – Т. 2. – С. 55–58.

9. Пат. на корисну модель № 66145, Україна, МПК (2011.01) u 2011 06852, A61D 99/00. Спосіб копрологічної діагностики гельмінтозів і еймеріозів / Довгій Ю.Ю., Фещенко Д.В., Корячков В.А., Згозінська О.А., Бахур Т.І., Драгальчук А.І., Стахівський О.В.; заявник і патентовласник Житомирський національний агроекологічний університет. – заявл. 31.05.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. 24.

10. Атлас гельмінтів тварин / І.С. Дахно, А.В. Березовський, В.Ф. Галат та ін. – К.: Ветінформ, 2001. – 118 с.

11. Горальский Л.П. Основи гістологічної техніки і морфофункціональні методи дослідження у нормі та при патології: навч. посібник / Л.П. Горальский, В.Т. Хомич, О.І. Кононський. – Житомир: Полісся, 2005. – 288 с.

ДолученняРозмір
PDF icon nvvm_2_2017_bakhur_t.pdf648.21 КБ